ראשון לציון מב"ת מערב
לוי משה 11
139 מר
5.5
7,750 ₪