ראשון לציון מב"ת מערב
גלוסקא 7
500 מר
10
24,000 ₪
ראשון לציון מב"ת צפון
משה דיין 12
1700 מר
7
100,000 ₪
ראשון לציון מב"ת מערב
גלוסקא 7
500 מר
6
26,000 ₪
ראשון לציון מב"ת מערב
לוי משה 11
65 מר
1
4,800 ₪
ראשון לציון מב"ת צפון
משה דיין 12
17010 מר
10
100,000 ₪
ראשון לציון מב"ת מערב
גלוסקא 7
650 מר
5
31,000 ₪
ראשון לציון מב"ת מערב
גלוסקא 7
650 מר
5
31,000 ₪