ראשון לציון מב"ת מערב
משה לוי 11
139 מר
6
7,000 ₪
ראשון לציון מב"ת מערב
גלוסקא 7
150 מר
2
6,000 ₪
ראשון לציון מב"ת צפון
משה דיין 12
1700 מר
7
100,000 ₪
ראשון לציון מב"ת צפון
בקר 11
3200 מר
5
120,000 ₪
ראשון לציון מב"ת מערב
גלוסקא 7
650 מר
5
31,000 ₪