ראשון לציון אברמוביץ'
זבוטינסקי
40
ראשון לציון אברמוביץ'
זבוטינסקי
40