ראשון לציון מב"ת מערב
משה לוי 11
139 מר
6
7,000 ₪
ראשון לציון מב"ת מערב
גלוסקא 7
500 מר
10
24,000 ₪
ראשון לציון מב"ת מערב
גלוסקא 7
150 מר
2
6,000 ₪