בני ברק גבעת רוקח
רבי עקיבא 21
75 מר
4
5,000 ₪
בני ברק גבעת רוקח
רבי עקיבא 21
75 מר
4
5,000 ₪