בני ברק רמת אלחנן
שלמה המלך 19
23 מר
2
בני ברק רמת אלחנן
שלמה המלך 21
28 מר
1