רמת גן שכונת הגפן
דרך אבא הלל
רמת גן שכונת הגפן
דרך אבא הלל 166
160 מר
2
9,500 ₪
רמת גן שכונת הגפן
דרך אבא הלל 180
250 מר
8
10,000 ₪
רמת גן שכונת הגפן
דרך אבא הלל 180
160 מר
2
10,000 ₪