רמת גן תל בנימין
דרך זאב ז'בוטינסקי 57
167
15,000 ₪
רמת גן תל בנימין
ז'בוטינסקי
רמת גן תל בנימין
זבוטינסקי 39 39
60
רמת גן תל בנימין
ביאליק
16
רמת גן תל בנימין
ביאליק
16
רמת גן תל בנימין
ז'בוטינסקי
240
רמת גן תל בנימין
ז'בוטינסקי
90
רמת גן תל בנימין
ז'בוטינסקי
160
רמת גן תל בנימין
דרך זאב ז'בוטינסקי
22
רמת גן תל בנימין
ביאליק
150
רמת גן תל בנימין
ז'בוטינסקי
34
רמת גן תל בנימין
ביאליק
27
רמת גן תל בנימין
ז'בוטינסקי
80
רמת גן תל בנימין
דרך זאב ז'בוטינסקי
30