רמת גן תל בנימין
ז'בוטינסקי
רמת גן תל בנימין
ז'בוטינסקי 43
21 מר
1
2,550 ₪
רמת גן תל בנימין
ז'בוטינסקי 43
21 מר
1.5
2,550 ₪
רמת גן תל בנימין
ז'בוטינסקי 186
250 מר
3
60 ₪