בני ברק תל גיבורים
דרך זאב ז'בוטינסקי 9
240
55 ₪
בני ברק תל גיבורים
החשמונאים 7
150
בני ברק תל גיבורים
מצדה 7
50
3,500 ₪
בני ברק תל גיבורים
כינרת
270
55 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא 4
90
65 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא 4
103
5,000 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה 7
58
3,500 ₪
בני ברק תל גיבורים
דרך זאב ז'בוטינסקי 7
30
4,500 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה 2
238
בני ברק תל גיבורים
דרך בן גוריון 11
92
49 ₪
בני ברק תל גיבורים
דרך זאב ז'בוטינסקי
100
בני ברק תל גיבורים
דרך זאב ז'בוטינסקי 9
177
9,800 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא
118
65 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא 16
75
6,000 ₪
בני ברק תל גיבורים
דרך זאב ז'בוטינסקי 9
238
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא 23
110
55 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה 7
150
50 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה 7
34
1,900 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא
24
1,800 ₪
בני ברק תל גיבורים
דרך זאב ז'בוטינסקי 9
89
50 ₪
בני ברק תל גיבורים
דרך זאב ז'בוטינסקי
200
60 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא 16
245
60 ₪
בני ברק תל גיבורים
דרך זאב ז'בוטינסקי 9
94
50 ₪
בני ברק תל גיבורים
דרך זאב ז'בוטינסקי 9
75
4,500 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא 4
230
25 ₪
בני ברק תל גיבורים
דרך זאב ז'בוטינסקי 9
238
67 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא 4
120
63 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה 7
258
55 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא 23
100
6,500 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה
180
58 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא 23
110
65 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא
100
60 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא 23
90
55 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא 23
80
65 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא 23
65
3,800 ₪
בני ברק תל גיבורים
 
340
29,000 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא 16
65
55 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה 7
75
5 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא 23
95
בני ברק תל גיבורים
מצדה
100
1,111 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה
75
4,700 ₪
בני ברק תל גיבורים
 
300
33,000 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא
16
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא 4 4
23
בני ברק תל גיבורים
כינרת
127
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא
70
בני ברק תל גיבורים
מצדה 7
1
בני ברק תל גיבורים
דרך בן גוריון
524