רמת גן תל יהודה
שדרות ירושלים
95
8,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
550
רמת גן תל יהודה
 
92
רמת גן תל יהודה
בר כוכבא 7 7
50