רמת גן הבורסה
דרך אבא הלל 4
140
6,000 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 40
290
80 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 7
55
5,900 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין 7
55
6,000 ₪
רמת גן הבורסה
דרך אבא הלל 7
142
רמת גן הבורסה
 
270
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 7
450
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 33
42
55 ₪
רמת גן הבורסה
החילזון 5
62
6,000 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין 16
120
7,500 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 7
380
78 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 11
76
11,020 ₪
רמת גן הבורסה
דרך אבא הלל 3
330
35 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 40
485
95 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 33
63
3,150 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 40
147
רמת גן הבורסה
דב פרידמן
90
5,500 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 40
50
84 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 40
280
74 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין 11
265
90 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין 11
280
90 ₪
רמת גן הבורסה
היצירה
320
80 ₪
רמת גן הבורסה
אהליאב
100
6,500 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 40
125
75 ₪
רמת גן הבורסה
דב פרידמן 8
90
5,000 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 15
240
63 ₪
רמת גן הבורסה
היצירה 28
210
8,200 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 40
66
5,900 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין 11
50
85 ₪
רמת גן הבורסה
הבונים
75
3,500 ₪
רמת גן הבורסה
 
172
85 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין 7
88
120 ₪
רמת גן הבורסה
 
160
75 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 7
240
55 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 35
50
2,500 ₪
רמת גן הבורסה
דרך אבא הלל 7
64
49 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 2
12
3,500 ₪
רמת גן הבורסה
החילזון
300
69 ₪
רמת גן הבורסה
 
585
85 ₪
רמת גן הבורסה
החילזון
300
39 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין 11
550
100 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 7
450
רמת גן הבורסה
תובל 40
40
5,800 ₪
רמת גן הבורסה
תובל
55
4,000 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 40
100
90 ₪
רמת גן הבורסה
 
250
רמת גן הבורסה
תובל
190
10,500 ₪
רמת גן הבורסה
הבונים 7
290
25,000 ₪