רמת גן
בן גוריון דוד 11
470 מר
8
5,100,000 ₪
רמת גן הבורסה
ז'בוטינסקי 5, בית אבגד
150 מר
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין
6 מר
רמת גן הבורסה
שוהם
150 מר
רמת גן תל יהודה
הרא"ה 137
רמת גן
תע"ש 1
75 מר
3
5,400 ₪
רמת גן הבורסה
היצירה 24
165 מר
6
76 ₪
רמת גן הבורסה
דרך אבא הלל 6
75 מר
2.5
6,000 ₪
רמת גן מרכז העיר ג'
הרצל 90
40 מר
2
6,000 ₪
רמת גן תל בנימין
ז'בוטינסקי
רמת גן שכונת הגפן
דרך אבא הלל
רמת גן שכונת הגפן
דרך אבא הלל 166
160 מר
2
9,500 ₪
רמת גן שכונת הגפן
דרך אבא הלל 180
160 מר
2
10,000 ₪
רמת גן שכונת הגפן
דרך אבא הלל 180
250 מר
8
10,000 ₪
רמת גן יד לבנים
דרך בן גוריון דוד 175
60 מר
1
7,500 ₪
רמת גן מרכז העיר ג'
הרצל 75
30 מר
2
2,000 ₪
רמת גן
דרך בן גוריון דוד 9
12000 מר
10
65 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 40
60 מר
4
5,200 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 40
281 מר
1
85 ₪
רמת גן תל יהודה
בר כוכבא 7
23 מר
1
2,200 ₪
רמת גן תל בנימין
ז'בוטינסקי 43
21 מר
1
2,550 ₪
רמת גן הבורסה
הירקון 39
30 מר
1
29 ₪
רמת גן תל בנימין
ז'בוטינסקי 43
21 מר
1.5
2,550 ₪
רמת גן תל בנימין
ז'בוטינסקי 186
250 מר
3
60 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 7
9 מר
1
6,000 ₪
רמת גן הבורסה
אהליאב 7
100 מר
5
6,000 ₪