ירושלים קרית האומה
שדרות הנשיא השישי
40 מר
1
6,800 ₪
ירושלים
 
820 מר
12
66,000 ₪