נדלן מסחרי

52 מודעות - עמוד 1 מתוך 2

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון

600 מ"ר
85 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון
9% 94 ₪
176 מ"ר
85 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון

1170 מ"ר
15,800 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון
33% 270,000 ₪
16 מ"ר
180,000 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון

900 מ"ר
65 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון

470 מ"ר
90 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון 94

330 מ"ר
100 ₪

תל אביב יפו בצרון

האומנים

190 מ"ר
63 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון
6% 94 ₪
176 מ"ר
100 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון 94
4% 21,000 ₪
370 מ"ר
19,990 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון

1200 מ"ר
5 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון
8% 14,500 ₪
220 מ"ר
13,200 ₪

תל אביב יפו בצרון

יונה קרמנצקי
23% 65 ₪
284 מ"ר
50 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון 94

15 מ"ר
2,900 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון

300 מ"ר
51 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון
5% 95 ₪
1075 מ"ר
90 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון 82

280 מ"ר
14,000 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון 94

13 מ"ר
 

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון

200 מ"ר
59 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון

175 מ"ר
80 ₪

תל אביב יפו בצרון

יצחק שדה

140 מ"ר
17,000 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון
7% 65 ₪
560 מ"ר
60 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון

140 מ"ר
 

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון 94
15% 249,000 ₪
13 מ"ר
210,000 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון 94

7 מ"ר
220,000 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון

490 מ"ר
65 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון
12% 80 ₪
160 מ"ר
70 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון
9% 100 ₪
190 מ"ר
90 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון 94

202 מ"ר
150 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון 94

202 מ"ר
150 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון 82

290 מ"ר
15,000 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון 94
9% 285,005 ₪
12 מ"ר
259,000 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון
19% 75 ₪
300 מ"ר
60 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון

1000 מ"ר
16,000,000 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון 94

24 מ"ר
1,500 ₪

תל אביב יפו בצרון

שדרות ההשכלה 5

90 מ"ר
125 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון

2500 מ"ר
65 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון 65

165 מ"ר
12,250 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון

2000 מ"ר
59 ₪

תל אביב יפו בצרון

תל אביב יפו

1200 מ"ר
 

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון

1800 מ"ר
90 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון

300 מ"ר
 

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון

800 מ"ר
40 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון

1150 מ"ר
77 ₪

תל אביב יפו בצרון

האומנים

190 מ"ר
63 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון 82

1200 מ"ר
95 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון 94
19% 2,000 ₪
15 מ"ר
2,500 ₪

תל אביב יפו בצרון

יגאל אלון

450 מ"ר
95 ₪