נדלן מסחרי

162 מודעות - עמוד 1 מתוך 4

בני ברק תל גיבורים

דרך זאב ז'בוטינסקי 9
6% 8,900 ₪
420 מ"ר
8,300 ₪

בני ברק תל גיבורים

דרך זאב ז'בוטינסקי 9
1% 8,100 ₪
197 מ"ר
8,000 ₪

בני ברק תל גיבורים

בר כוכבא 4
6% 4,500,000 ₪
192 מ"ר
4,200,000 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה

325 מ"ר
2 ₪

בני ברק תל גיבורים

דרך זאב ז'בוטינסקי 9

200 מ"ר
8,350 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה 2

388 מ"ר
9,500 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה 7

146 מ"ר
5 ₪

בני ברק תל גיבורים

בני ברק

1630 מ"ר
11,000 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה

1500 מ"ר
9,550 ₪

בני ברק תל גיבורים

בני ברק

424 מ"ר
9,900 ₪

חולון תל גיבורים

הלוחמים

100 מ"ר
 

בני ברק תל גיבורים

מצדה 7
16% 14,900 ₪
161 מ"ר
12,500 ₪

בני ברק תל גיבורים

בר כוכבא
15% 900,000 ₪
48 מ"ר
760,000 ₪

בני ברק תל גיבורים

דרך זאב ז'בוטינסקי 9

425 מ"ר
45 ₪

בני ברק תל גיבורים

בר כוכבא 23
6% 15,000 ₪
200 מ"ר
14,000 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה

365 מ"ר
5 ₪

בני ברק תל גיבורים

דרך זאב ז'בוטינסקי 9
9% 55 ₪
238 מ"ר
50 ₪

בני ברק תל גיבורים

דרך זאב ז'בוטינסקי

185 מ"ר
7,700 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה

148 מ"ר
14,000 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה
98% 1,085,000 ₪
75 מ"ר
12,690 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה 7
9% 11,980 ₪
114 מ"ר
13,290 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה

160 מ"ר
11,490 ₪

בני ברק תל גיבורים

דרך זאב ז'בוטינסקי

420 מ"ר
7,900 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה 7

260 מ"ר
8,990 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה 7
16% 60 ₪
135 מ"ר
50 ₪

בני ברק תל גיבורים

דרך זאב ז'בוטינסקי 9

424 מ"ר
2 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה 7

175 מ"ר
9,500 ₪

בני ברק תל גיבורים

דרך זאב ז'בוטינסקי 9

265 מ"ר
2 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה
12% 12,400 ₪
80 מ"ר
10,890 ₪

בני ברק תל גיבורים

בר כוכבא 4
2% 70 ₪
118 מ"ר
68 ₪

בני ברק תל גיבורים

יהושע בן נון

1000 מ"ר
 

בני ברק תל גיבורים

בר כוכבא 2

102 מ"ר
5 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה 7
30% 5,000 ₪
32 מ"ר
3,500 ₪

בני ברק תל גיבורים

דרך זאב ז'בוטינסקי 9

1616 מ"ר
12,000 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה
6% 8,000 ₪
1100 מ"ר
7,500 ₪

בני ברק תל גיבורים

דרך זאב ז'בוטינסקי 7

400 מ"ר
9,150 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה

158 מ"ר
12,500 ₪

בני ברק תל גיבורים

בני ברק

1130 מ"ר
15,800 ₪

בני ברק תל גיבורים

דרך זאב ז'בוטינסקי 9

186 מ"ר
7,700 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה

220 מ"ר
3,000,500 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה 7

160 מ"ר
13,400 ₪

בני ברק תל גיבורים

בני ברק

137 מ"ר
9,500 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה

160 מ"ר
2,000,000 ₪

בני ברק תל גיבורים

בני ברק

200 מ"ר
12,900 ₪

בני ברק תל גיבורים

בר כוכבא

200 מ"ר
5,100,000 ₪

בני ברק תל גיבורים

דרך זאב ז'בוטינסקי 9

236 מ"ר
10,700 ₪

בני ברק תל גיבורים

דרך זאב ז'בוטינסקי 9

186 מ"ר
8,800 ₪

חולון תל גיבורים

שדרות דב הוז

40 מ"ר
850,000 ₪