ראשון לציון מב"ת מערב
לוי משה 11
159 מר
5
1,650,000 ₪
ראשון לציון מב"ת מערב
לוי משה 11
159 מר
5
10,300 ₪
ראשון לציון מב"ת מערב
לוי משה 11
65 מר
1
950,000 ₪