רעננה
אזור תעשייה קרית אתגרים
560 מר
70 ₪
רעננה
אזור תעשייה קרית אתגרים
55 מר
55 ₪
כפר סבא
התע"ש 20
110 מר
52 ₪
כפר סבא
התע"ש 10
25 מר
2,800 ₪
רעננה
אזור תעשייה קרית אתגרים
500 מר
20,000 ₪
רעננה
אזור תעשייה קרית אתגרים
1000 מר
55 ₪
כפר סבא למפרט;פועלים ב
וייצמן 43
34 מר
2,450 ₪
כפר סבא
עתיר ידע 9
400 מר
67 ₪
כפר סבא
כפר סבא הירוקה
130 מר
85 ₪
כפר סבא
התע"ש
27 מר
1,500 ₪
כוכב יאיר / צור יגאל
גרניט 5
100 מר
רעננה
הנופר 1
17 מר
2,100 ₪
כפר סבא
יד חרוצים 10
35 מר
3,400 ₪
כפר סבא קרית ספיר
וייצמן 93
40 מר
6,500 ₪
רעננה
התדהר 5
298 מר
60 ₪
רעננה
הסדנא
400 מר
55 ₪
כפר סבא
זאב בלפר
600 מר
50 ₪
כפר סבא
וייצמן
32 מר
3,500 ₪
כפר סבא
התע"ש
130 מר
כפר סבא
התע"ש 10
60 מר
4,400 ₪
רעננה
אזור תעשייה קרית אתגרים
200 מר
כפר סבא הדרים
בקעת בית נטופה 25
160 מר
52 ₪
רעננה
התדהר 2
80 מר
6,500 ₪
רעננה
הנופר 2
300 מר
רעננה
זרחין 10
272 מר
55 ₪
רעננה
אזור תעשייה קרית אתגרים
120 מר
4,200 ₪
רעננה
הנגב
118 מר
6,250 ₪
רעננה
אזור תעשייה קרית אתגרים
2000 מר
45 ₪
כפר סבא
הגביש 3
180 מר
52 ₪
רעננה
החרושת 5
176 מר
46 ₪
רעננה
החרושת 14
217 מר
כפר סבא
התע"ש 20
204 מר
55 ₪
כפר סבא פרחים;דגניה
שדרות ששת הימים 42
24 מר
4,600 ₪
רעננה
התדהר
550 מר
65 ₪
כפר סבא
רפפורט 3
390 מר
75 ₪
כפר סבא
הסדנה 6
350 מר
כפר סבא
עתיר ידע 21
147 מר
7,900 ₪
כפר סבא
רפפורט 3
15 מר
3,600 ₪
רעננה
החרושת
450 מר
75 ₪
רעננה
הסדנא
210 מר
55 ₪
רעננה
החרושת 5
63 מר
3,500 ₪
רעננה
החרושת 25
425 מר
כפר סבא
עתיר ידע 15
1000 מר
50 ₪
רעננה
התדהר 5
110 מר
כפר סבא פרחים;דגניה
טשרניחובסקי 24
30 מר
2,200 ₪
רעננה
אחוזה 88
200 מר
רעננה
אחוזה 148
52 מר
6,000 ₪
רעננה
החרושת 14
1173 מר
59 ₪
כפר סבא
תל חי 40
38 מר
2,340 ₪
רעננה
דרך הפארק
100 מר
235,000 ₪
כפר סבא
התע"ש 9
45 מר
50 ₪
רעננה לב הפארק
רבקה גובר 5
20 מר
3,200 ₪
רעננה
אזור תעשייה קרית אתגרים
510 מר
60 ₪
רעננה
אחוזה
350 מר
75 ₪
כפר סבא
התע"ש
150 מר
רעננה
הנופר
150 מר
100 ₪
רעננה
המלאכה 10
280 מר
15,000 ₪
רעננה
התדהר 5
104 מר
8,320 ₪
כוכב יאיר / צור יגאל
בזלת
2500 מר
31 ₪
רעננה
זרחין
390 מר
55 ₪
רעננה
התדהר
450 מר
80 ₪
כפר סבא
אזור תעשיה עתיר ידע
1000 מר
55 ₪
כפר סבא
התע"ש
136 מר
12,500 ₪
כפר סבא
רפפורט 3
170 מר
85 ₪
רעננה
אזור תעשייה קרית אתגרים
300 מר
55 ₪
רעננה
אזור תעשייה קרית אתגרים
221 מר
כפר סבא
עתיר ידע
400 מר
55 ₪
רעננה
התעשייה 25
175 מר
55 ₪
כפר סבא
שדרות ששת הימים
48 מר
רעננה
היצירה 12
210 מר
11,000 ₪
רעננה
התעשייה
300 מר
2,950,000 ₪
רעננה
היצירה
130 מר
5,200 ₪
כפר סבא
החרושת
60 מר
3,800 ₪
רעננה
החרושת 30
142 מר
11,000 ₪
רעננה
החרושת 14
292 מר
רעננה
אזור תעשייה קרית אתגרים
1500 מר
רעננה
התדהר 5
122 מר
כפר סבא
התע"ש
77 מר
4,792 ₪
כפר סבא
רפפורט 3
10 מר
3,600 ₪
רעננה
זרחין
1000 מר
כפר סבא
התע"ש 10
25 מר
1,700 ₪
רעננה
אחוזה 88
33 מר
720,000 ₪
רעננה
זרחין
170 מר
55 ₪
רעננה
אחוזה
140 מר
999,000 ₪
כפר סבא
התע"ש
108 מר
45 ₪
רעננה
אחוזה
98 מר
5,700 ₪
רעננה
הנופר 2
103 מר
8,500 ₪
רעננה
אזור תעשייה קרית אתגרים
1320 מר
76 ₪
רעננה
התעשייה
20000 מר
כפר סבא
עתיר ידע
1000 מר
55 ₪
רעננה
אחוזה
24 מר
9,500 ₪
רעננה
וייצמן
1450 מר
65 ₪
כפר סבא
עמרמי
44 מר
2,800 ₪
רעננה
שאר העיר
80000 מר
כפר סבא
המסגר
1000 מר
31 ₪
כפר סבא
התע"ש 9
114 מר