נתניה פרדס הגדוד
פייר ז'ילבר
נתניה מרכז העיר
הראשונים 11
1000 מר
1.5
1,100,000 ₪