חדרה נווה חיים;ויצמן
השלום 1
8000 מר
1
42,000,000 ₪
חדרה
אזור תעשייה
1000 מר
2
4,500,000 ₪
חדרה
קומבה 20
1000 מר
2
4,500,000 ₪
חדרה
אגרובנק
500 מר
1
1,400,000 ₪
חדרה נווה חיים;ויצמן
אהרונוביץ
500 מר
1
1,400,000 ₪
חדרה
אזור תעשייה 8
500 מר
10
1,500,000 ₪
חדרה
אזור תעשייה
1200 מר
1
11,500,000 ₪