פארק תעשיות עמק חפר
גשר העץ
200 מר
42 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
 
200 מר
8,500 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
4
1700 מר
36 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
החריש 13
1200 מר
43 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
בית הראשונים
130 מר
4,500 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
פארק תעשיות עמק חפר
850 מר
3 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
 
1700 מר
36 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
גשר העץ
1100 מר
12,950,000 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
 
2700 מר
90,000 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
 
300 מר
45 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
 
160 מר
40 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
 
1350 מר
42 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
4
1700 מר
36 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
1
4800 מר
45 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
צבי הנחל
185 מר
34 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
פארק תעשיות עמק חפר
200 מר
34 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
פארק תעשיות עמק חפר
500 מר
22 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
4
1700 מר
36 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
המסיק
1200 מר
13,000,000 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
צבי הנחל
300 מר
34 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
 
1080 מר
55 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
התלם
500 מר
45 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
 
550 מר
28 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
פארק תעשיות עמק חפר
150 מר
45 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
 
3000 מר
58 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
בית הראשונים
1300 מר
8,500,000 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
הבציר
630 מר
פארק תעשיות עמק חפר
פארק תעשיות עמק חפר
6000 מר
פארק תעשיות עמק חפר
פארק תעשיות עמק חפר
1000 מר
55 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
 
1000 מר
45 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
 
2000 מר
פארק תעשיות עמק חפר
פארק תעשיות עמק חפר
8 מר
פארק תעשיות עמק חפר
פארק תעשיות עמק חפר
3000 מר
46 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
 
5700 מר
55 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
פארק תעשיות עמק חפר
800 מר
45 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
 
200 מר
45 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
 
7000 מר
פארק תעשיות עמק חפר
 
1000 מר
22 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
פארק תעשיות עמק חפר
6500 מר
45 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
 
300 מר
37 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
פארק תעשיות עמק חפר
1000 מר
7,500 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
 
1178 מר
45 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
 
1200 מר
45 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
פארק תעשיות עמק חפר
560 מר
40 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
 
13000 מר
3,000,000 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
צבי הנחל
3000 מר
פארק תעשיות עמק חפר
פארק תעשיות עמק חפר
1200 מר
45 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
 
920 מר
35,000 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
 
5000 מר
פארק תעשיות עמק חפר
פארק תעשיות עמק חפר
11000 מר
פארק תעשיות עמק חפר
צבי הנחל 5
80 מר
6,500 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
 
500 מר
12,500 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
החריש 7 7
1400 מר
10,500,000 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
 
175 מר
39 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
 
11065 מר
2,700,000 ₪
פארק תעשיות עמק חפר
 
4500 מר