אור יהודה
המלאכה 11
140
20,000 ₪
אור יהודה
יהדות קנדה 1
350
אור יהודה
המפעל 13
1600
אור יהודה
היצירה 2
170
10,500 ₪
אור יהודה
יהונתן נתניהו 3
750
42 ₪
אור יהודה שיכון ממשלתי
שלום עליכם 6
14
אור יהודה
הפלדה 1
1500
אור יהודה
החרושת
150
8,550 ₪
אור יהודה
המלאכה 10
180
1,750,000 ₪
אור יהודה
אבי ואביב
7250
50 ₪
אור יהודה נאות המייסדים
שדרות אריאל שרון
100
אור יהודה
היוזמים
375
אור יהודה נווה סביון
ההגנה
500
65 ₪
אור יהודה
4
1800
13,500,000 ₪
אור יהודה
משה אביב
240
אור יהודה
יהונתן נתניהו
350
45 ₪
אור יהודה נווה סביון
ההגנה
40
4,490 ₪
אור יהודה
העצמאות
25
3,499 ₪
אור יהודה
יהונתן נתניהו
140
1,250,000 ₪
אור יהודה
אזור תעשיה יהלום
6000
אור יהודה נאות המייסדים
שדרות אריאל שרון
600
39 ₪
אור יהודה
היוזמים 1
700
30 ₪
אור יהודה
אבי ואביב
4000
אור יהודה
היוצרים
1100
55 ₪
אור יהודה נאות המייסדים
שדרות אריאל שרון
4500
50 ₪
אור יהודה
היוצרים
341
50 ₪
אור יהודה
יהדות קנדה
180
9,000 ₪
אור יהודה
היוזמים
500
19,500 ₪
אור יהודה
משה אביב 10
90
אור יהודה
יהדות קנדה
2000
אור יהודה שיכון ממשלתי
היוצרים 5
300
45 ₪
אור יהודה
יהדות קנדה 1
200
אור יהודה נווה סביון
ההגנה
1200
אור יהודה
המפעל
1600
60 ₪
אור יהודה
היוזמים
3500
אור יהודה
יהונתן נתניהו
400
49 ₪
אור יהודה נאות המייסדים
שדרות אריאל שרון 1
99
8,910 ₪
אור יהודה
המפעל 13
1600
אור יהודה
יהונתן נתניהו 5
240
6,500 ₪
אור יהודה
יהדות קנדה 30
900
אור יהודה
היוזמים
170
13,000 ₪
אור יהודה נווה סביון
ההגנה 6
600
17,000 ₪
אור יהודה
יהונתן נתניהו 12
155
1,200,000 ₪