אור יהודה שיכון ממשלתי
שלום עליכם 6
14 מר
אור יהודה
המלאכה 11
140 מר
20,000 ₪
אור יהודה נווה סביון
4
190 מר
7,000 ₪
אור יהודה
החרושת
150 מר
8,550 ₪
אור יהודה
המפעל 13
1600 מר
אור יהודה
יהונתן נתניהו
140 מר
1,250,000 ₪
אור יהודה
משה אביב
350 מר
אור יהודה
משה אביב
240 מר
אור יהודה
יהונתן נתניהו 5
240 מר
6,850 ₪
אור יהודה
יהונתן נתניהו
350 מר
45 ₪
אור יהודה
הפלדה 1
1500 מר
אור יהודה
יהדות קנדה 1
75 מר
אור יהודה
יהדות קנדה 1
350 מר
אור יהודה נווה סביון
ההגנה
40 מר
4,490 ₪
אור יהודה נאות המייסדים
שדרות אריאל שרון
100 מר
אור יהודה
היוזמים
375 מר
אור יהודה
יהדות קנדה
180 מר
9,500 ₪
אור יהודה נאות המייסדים
שדרות אריאל שרון
4500 מר
50 ₪
אור יהודה נווה סביון
ההגנה
35 מר
1,000,000 ₪
אור יהודה נאות המייסדים
שדרות אריאל שרון
2300 מר
70 ₪
אור יהודה
יהונתן נתניהו 5
400 מר
39 ₪
אור יהודה
אבי ואביב
7250 מר
50 ₪
אור יהודה
היוזמים
390 מר
22,000 ₪
אור יהודה
היוזמים
400 מר
24,000 ₪
אור יהודה נאות המייסדים
שדרות אריאל שרון 1
99 מר
8,910 ₪
אור יהודה
הפלדה
2500 מר
אור יהודה
העצמאות
70 מר
849,000 ₪
אור יהודה
אזור תעשיה יהלום
6000 מר
אור יהודה שיכון ממשלתי
הראשונים
60 מר
3,490 ₪
אור יהודה נווה סביון
4
60 מר
3,490 ₪
אור יהודה
יהונתן נתניהו
400 מר
49 ₪
אור יהודה
אבי ואביב
4000 מר
אור יהודה
412
1000 מר
50 ₪
אור יהודה
היוצרים
341 מר
50 ₪
אור יהודה נווה סביון
ההגנה 6
600 מר
17,000 ₪
אור יהודה נווה סביון
ההגנה
1200 מר
אור יהודה
היוזמים
170 מר
13,000 ₪
אור יהודה
העצמאות
25 מר
3,500 ₪
אור יהודה נווה סביון
ההגנה
500 מר
65 ₪
אור יהודה שיכון ממשלתי
יחזקאל קזז
35 מר
639,999 ₪
אור יהודה
היוזמים
500 מר
21,000 ₪
אור יהודה
המפעל
1600 מר
60 ₪
אור יהודה
היוזמים
3500 מר
אור יהודה
היוזמים 1
700 מר
30 ₪
אור יהודה שיכון ממשלתי
שלום עליכם
100 מר
4,790 ₪
אור יהודה נאות המייסדים
שדרות אריאל שרון
600 מר
אור יהודה
יהונתן נתניהו
600 מר
אור יהודה
יהדות קנדה 1
200 מר
אור יהודה
החרושת 8
135 מר
9,950 ₪
אור יהודה
היצירה
50 מר
2,600 ₪
אור יהודה
יהונתן נתניהו 12
155 מר
1,200,000 ₪
אור יהודה שיכון ממשלתי
היוצרים 4
1100 מר
59 ₪
אור יהודה
היוזמים
390 מר
3,799,000 ₪
אור יהודה
משה אביב 99
380 מר
60 ₪
אור יהודה
הפלדה
2600 מר
אור יהודה
412
18 מר
אור יהודה
יהונתן נתניהו 5
148 מר
1,650,000 ₪
אור יהודה
יהונתן נתניהו 5
800 מר
4,995,000 ₪
אור יהודה
העצמאות 63
70 מר
850,000 ₪
אור יהודה
המלאכה 4
100 מר
2,100 ₪
אור יהודה
אבי ואביב
400 מר
אור יהודה
הפלדה 3
650 מר
אור יהודה
המפעל 13
520 מר
אור יהודה
משה אביב
190 מר
75 ₪
אור יהודה
היצירה 2
170 מר
12,500 ₪
אור יהודה
משה אביב
370 מר
55 ₪
אור יהודה
משה אביב 10
250 מר
אור יהודה נווה סביון
חיים ברלב 12
27 מר
אור יהודה
תעשייה
700 מר
50 ₪
אור יהודה
הפלדה 3
15 מר
1,800 ₪
אור יהודה
משה אביב 1
204 מר
אור יהודה נווה סביון
חיים ברלב
100 מר
5,555 ₪
אור יהודה
אבי ואביב
300 מר
140 ₪
אור יהודה
המסגר 6
220 מר
50 ₪
אור יהודה
הפלדה 9
1300 מר
אור יהודה
שדרות אליהו סעדון 128
90 מר
4,500 ₪
אור יהודה
הפלדה 7
100 מר
4,000 ₪
אור יהודה
יהונתן נתניהו 5
148 מר
57 ₪
אור יהודה
היוזמים 99
420 מר
24,500 ₪
אור יהודה
היוזמים 6
390 מר
אור יהודה
יהונתן נתניהו 1
1000 מר
79 ₪