נדלן מסחרי

260 מודעות - עמוד 1 מתוך 6

בני ברק תל גיבורים

מצדה

325 מ"ר
2 ₪

בני ברק

לח"י 28

2000 מ"ר
37 ₪

בני ברק תל גיבורים

בני ברק

240 מ"ר
10,690 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה 7

80 מ"ר
 

בני ברק תל גיבורים

בר כוכבא 4
6% 4,500,000 ₪
192 מ"ר
4,200,000 ₪

בני ברק גבעת סוקולוב

בני ברק

240 מ"ר
12,600 ₪

בני ברק תל גיבורים

דרך זאב ז'בוטינסקי 9
6% 8,900 ₪
420 מ"ר
8,300 ₪

בני ברק

דרך בן גוריון 1

188 מ"ר
47 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה

1500 מ"ר
9,550 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה 2

388 מ"ר
9,500 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה 7
16% 60 ₪
135 מ"ר
50 ₪

בני ברק תל גיבורים

דרך זאב ז'בוטינסקי 9
80% 9,790 ₪
186 מ"ר
1,870 ₪

בני ברק

דרך בן גוריון

640 מ"ר
10,000 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה

148 מ"ר
14,000 ₪

בני ברק

דרך בן גוריון 1

188 מ"ר
2,256,000 ₪

בני ברק תל גיבורים

דרך זאב ז'בוטינסקי 9
9% 55 ₪
238 מ"ר
50 ₪

בני ברק גבעת סוקולוב

רבי עקיבא

450 מ"ר
15,000,000 ₪

בני ברק תל גיבורים

דרך זאב ז'בוטינסקי 9
26% 6,780 ₪
87 מ"ר
5,000 ₪

בני ברק

דרך ששת הימים

182 מ"ר
11,450 ₪

בני ברק תל גיבורים

בר כוכבא

200 מ"ר
5,100,000 ₪

בני ברק תל גיבורים

דרך זאב ז'בוטינסקי 9

200 מ"ר
8,350 ₪

בני ברק תל גיבורים

דרך זאב ז'בוטינסקי 7

400 מ"ר
9,150 ₪

בני ברק תל גיבורים

בר כוכבא
25% 74 ₪
206 מ"ר
55 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה

95 מ"ר
 

בני ברק

דרך ששת הימים

170 מ"ר
9,550 ₪

בני ברק תל גיבורים

בר כוכבא 16

155 מ"ר
71 ₪

בני ברק תל גיבורים

דרך זאב ז'בוטינסקי 9

425 מ"ר
45 ₪

בני ברק

דרך זאב ז'בוטינסקי

1000 מ"ר
10,000 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה 2

238 מ"ר
 

בני ברק

מצדה 9

160 מ"ר
70 ₪

בני ברק תל גיבורים

בני ברק

1130 מ"ר
15,800 ₪

בני ברק פרדס כץ ויסודות

הירקון

40 מ"ר
3,000 ₪

בני ברק תל גיבורים

דרך זאב ז'בוטינסקי 9

196 מ"ר
8,200 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה 2
10% 11,500 ₪
384 מ"ר
10,300 ₪

בני ברק תל גיבורים

דרך זאב ז'בוטינסקי 9

90 מ"ר
10,000 ₪

בני ברק

מצדה 9

60 מ"ר
4,800 ₪

בני ברק גבעת סוקולוב

בני ברק

150 מ"ר
9,600 ₪

בני ברק

דרך זאב ז'בוטינסקי

1500 מ"ר
11,000 ₪

בני ברק

לח"י

950 מ"ר
130 ₪

בני ברק גבעת סוקולוב

בני ברק

660 מ"ר
8,000 ₪

בני ברק גבעת סוקולוב

בני ברק

260 מ"ר
9,100 ₪

בני ברק תל גיבורים

בר כוכבא

178 מ"ר
13,500 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה 2

398 מ"ר
2 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה 7
2% 10,800 ₪
254 מ"ר
10,500 ₪

בני ברק תל גיבורים

מצדה 2

385 מ"ר
2 ₪

בני ברק

מצדה 9
8% 68 ₪
390 מ"ר
62 ₪

בני ברק תל גיבורים

יהושע בן נון

1000 מ"ר
 

בני ברק תל גיבורים

דרך זאב ז'בוטינסקי 9

1600 מ"ר
2 ₪