בני ברק תל גיבורים
דרך זאב ז'בוטינסקי 9
238
65 ₪
בני ברק
הירקון 39
75
1,200,000 ₪
בני ברק
מצדה 9
450
72 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה 2
186
10,300 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא 4
118
68 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה 7
160
65 ₪
בני ברק
מצדה 9
102
55 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה
90
5 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא 16
90
58 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא 16
157
5 ₪
בני ברק
דרך בן גוריון 3
250
49 ₪
בני ברק תל גיבורים
דרך זאב ז'בוטינסקי 9
12
3,000 ₪
בני ברק
לח"י 25
220
10,780 ₪
בני ברק
דרך ששת הימים
170
9,550 ₪
בני ברק תל גיבורים
דרך זאב ז'בוטינסקי 9
425
45 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה
130
בני ברק תל גיבורים
דרך זאב ז'בוטינסקי 9
187
28 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה 7
67
5 ₪
בני ברק תל גיבורים
דרך זאב ז'בוטינסקי 9
429
9,700 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא
48
4 ₪
בני ברק
מצדה 9
74
4,800 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה
260
59 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא
250
70 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה 23
41
6 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא 16
257
63 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא 4
1000
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא 4
50
2,600 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה 7
76
59 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה 7
65
3,900 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה
13
68 ₪
בני ברק
מצדה 9
42
2,900 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא
70
1,450,000 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה
1500
9,550 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה 7
160
6,500 ₪
בני ברק תל גיבורים
דרך זאב ז'בוטינסקי 9
186
9,050 ₪
בני ברק
לח"י
140
8,900 ₪
בני ברק
מצדה 9
400
בני ברק תל גיבורים
מצדה
140
65 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה 7
150
60 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה 7
30
בני ברק תל גיבורים
דרך זאב ז'בוטינסקי 9
424
בני ברק
דרך ששת הימים
200
10,750 ₪
בני ברק
דרך בן גוריון 2
110
49 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא 16
256
64 ₪
בני ברק
דרך בן גוריון 1
111
50 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה 7
270
75 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא 16
151
65 ₪
בני ברק תל גיבורים
כינרת 7
690
65 ₪
בני ברק תל גיבורים
דרך זאב ז'בוטינסקי 9
194
בני ברק
מצדה 9
30
2,500 ₪
בני ברק
דרך זאב ז'בוטינסקי
1500
11,000 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה
325
בני ברק תל גיבורים
דרך זאב ז'בוטינסקי 9
420
8,300 ₪
בני ברק
הירקון 29
320
18,000 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא 4
528
10,000 ₪
בני ברק
מצדה 9
46
בני ברק תל גיבורים
מצדה 7
160
60 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה
66
60 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא
480
76 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא
180
14,000 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא 23
60
10,000 ₪
בני ברק תל גיבורים
דרך זאב ז'בוטינסקי 9
196
בני ברק תל גיבורים
מצדה
260
11,800 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה 2
63
2,961 ₪
בני ברק תל גיבורים
דרך זאב ז'בוטינסקי 9
1600
בני ברק גבעת רוקח
דרך זאב ז'בוטינסקי 70
185
בני ברק תל גיבורים
דרך זאב ז'בוטינסקי 9
138
8,280 ₪
בני ברק תל גיבורים
דרך זאב ז'בוטינסקי 9
1616
12,000 ₪
בני ברק הר שלום
רבי יהושע 5
12
900 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה 7
228
בני ברק תל גיבורים
מצדה
530
15,900 ₪
בני ברק
מצדה 9
105
6,300 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה
105
60 ₪
בני ברק
מצדה 9
60
בני ברק תל גיבורים
מצדה 3
236
11,000 ₪
בני ברק תל גיבורים
דרך זאב ז'בוטינסקי 9
238
55 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא 4
340
78 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא
60
בני ברק תל גיבורים
מצדה 7
147
65 ₪
בני ברק
תל גיבורים
243
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא 4
118
65 ₪
בני ברק תל גיבורים
דרך זאב ז'בוטינסקי 9
87
4,350 ₪
בני ברק
אזור תעשיה צפון
75
3,800 ₪
בני ברק
מצדה 9
70
1,270,000 ₪
בני ברק
דרך זאב ז'בוטינסקי
800
50 ₪
בני ברק פרדס כץ ויסודות
הירקון
70
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא
220
65 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה
365
5 ₪
בני ברק
דרך בן גוריון
100
10,690 ₪
בני ברק
הירקון 39
600
29 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה 2
388
9,500 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה 7
280
5 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא 23
230
13,490 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה 7
175
9,500 ₪
בני ברק תל גיבורים
בר כוכבא
400
4,500,000 ₪
בני ברק תל גיבורים
מצדה 7
31