רמת גן
בורסה
186 מר
15,000 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 11
175 מר
10,500 ₪
רמת גן הבורסה
תובל
80 מר
68 ₪
רמת גן
בורסה
110 מר
6,900 ₪
רמת גן
דרך זאב ז'בוטינסקי
1400 מר
93 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין 7
150 מר
75 ₪
רמת גן הבורסה
היצירה 8
162 מר
57 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 40
190 מר
14,500 ₪
רמת גן
בורסה
400 מר
20,000 ₪
רמת גן
שכונת בן גוריון, מרכז העיר ג'
87 מר
רמת גן
שדרות ירושלים
95 מר
9,800 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין 7
340 מר
100 ₪
רמת גן
דרך מנחם בגין
400 מר
95 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין
140 מר
12,000 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 40
280 מר
95 ₪
רמת גן הבורסה
החילזון
70 מר
80 ₪
רמת גן יד לבנים
שדרות ירושלים 45
20 מר
2,500 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 40
47 מר
4,400 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 35
680 מר
רמת גן הבורסה
הבונים 8
100 מר
60 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 40
400 מר
רמת גן הבורסה
תובל 11
120 מר
70 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין
300 מר
49 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 19
230 מר
75 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך בן גוריון 38
129 מר
2,500 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 40
154 מר
5 ₪
רמת גן הבורסה
תובל
300 מר
100 ₪
רמת גן הבורסה
החילזון 9
190 מר
3,600,000 ₪
רמת גן הבורסה
בצלאל
100 מר
4,900 ₪
רמת גן הבורסה
החילזון 15
15 מר
1,500 ₪
רמת גן שכונת הגפן
דרך אבא הלל
240 מר
79 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 33
168 מר
63 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 40
100 מר
90 ₪
רמת גן הבורסה
החילזון 5
62 מר
6,200 ₪
רמת גן
דרך מנחם בגין
55 מר
10,000 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין
114 מר
49 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 40
400 מר
75 ₪
רמת גן הבורסה
החילזון 5
280 מר
5 ₪
רמת גן הבורסה
היצירה 24
165 מר
12,540 ₪
רמת גן הבורסה
הבונים 4
165 מר
9,500 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 40
166 מר
90 ₪
רמת גן הבורסה
התע"ש 10
122 מר
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 7
150 מר
59 ₪
רמת גן
בורסה
190 מר
15,900 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך בן גוריון 38
130 מר
1,350,000 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין 7
200 מר
94 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין
676 מר
90 ₪
רמת גן הבורסה
תובל
400 מר
69 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין
55 מר
135 ₪
רמת גן הבורסה
בצלאל
271 מר
45 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין 7
185 מר
100 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך בן גוריון 40
375 מר
רמת גן הבורסה
תובל 40
60 מר
5,700 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 19
245 מר
75 ₪
רמת גן הבורסה
דרך אבא הלל 2
50 מר
9,400 ₪
רמת גן הבורסה
שוהם
450 מר
74 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 11
80 מר
6 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין 12
130 מר
9,000 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין
1370 מר
רמת גן הבורסה
תובל 40
120 מר
90 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 40
305 מר
4 ₪
רמת גן
דרך זאב ז'בוטינסקי
90 מר
80 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 40
170 מר
105 ₪
רמת גן הבורסה
תובל
66 מר
6,250 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 40
147 מר
13,900 ₪
רמת גן הבורסה
מנהרת אבא הלל 7
250 מר
15,500 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 7
120 מר
72 ₪
רמת גן הבורסה
היצירה
190 מר
75 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 40
202 מר
85 ₪
רמת גן תל יהודה
בר כוכבא 4
25 מר
5,700 ₪
רמת גן
דרך זאב ז'בוטינסקי
120 מר
77 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 40
160 מר
12,800 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין 7
1200 מר
110 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 40
185 מר
85 ₪
רמת גן הבורסה
ביאליק 155
122 מר
5 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 7
450 מר
80 ₪
רמת גן
בורסה
270 מר
18,500 ₪
רמת גן שכונת הגפן
דרך אבא הלל
280 מר
80 ₪
רמת גן רמת חן
מצדה 9
75 מר
1,500,000 ₪
רמת גן
בורסה
550 מר
רמת גן מרכז העיר ב'
המעגל
70 מר
1,200,000 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 35
168 מר
10,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך בן גוריון 4
182 מר
רמת גן
בורסה
200 מר
90 ₪
רמת גן הבורסה
התע"ש
730 מר
55 ₪
רמת גן הבורסה
היצירה
275 מר
80 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך בן גוריון 2
280 מר
49 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
ארלוזורוב
25 מר
2,500 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 1
100 מר
5 ₪
רמת גן תל יהודה
בר כוכבא 4
21 מר
4,550 ₪
רמת גן
דרך זאב ז'בוטינסקי
170 מר
70 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין
200 מר
95 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 35
500 מר
5 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין
115 מר
75 ₪
רמת גן
דרך זאב ז'בוטינסקי
90 מר
70 ₪
רמת גן הבורסה
תובל
1500 מר