ירושלים מרכז העיר
עליאש
65 מר
3.5
2,100,000 ₪
ירושלים עמק רפאים
עמק רפאים 1
25 מר
1
1,380,000 ₪
ירושלים
כנפי נשרים 1
100 מר
1
9,500 ₪
ירושלים
רמות פולין 8
60 מר
2
1,800,000 ₪
ירושלים
כנפי נשרים 1
1000 מר
1
15,000 ₪