חדרה
אזור תעשייה 8
500 מר
10
1,500,000 ₪
חדרה
בראשית 201
1300 מר
10
8,500,000 ₪