ג'יפים

291 מודעות - עמוד 1 מתוך 7

ניסאן אקס טרייל

2016

99K ק"מ
1 יד
107,900 ₪

ניסאן אקס טרייל

2017
7% 99,900 ₪
129K ק"מ
3 יד
92,900 ₪

ניסאן אקס טרייל

2016
5% 92,000 ₪
192K ק"מ
1 יד
87,000 ₪

ניסאן אקס טרייל

2017

57K ק"מ
1 יד
116,500 ₪

ניסאן אקס טרייל

2017

96K ק"מ
1 יד
106,000 ₪

ניסאן אקס טרייל

2016

75K ק"מ
1 יד
105,000 ₪

ניסאן אקס טרייל

2018

70K ק"מ
1 יד
126,000 ₪

ניסאן אקס טרייל

2018
1% 123,000 ₪
35K ק"מ
2 יד
122,000 ₪

ניסאן אקס טרייל

2018

35K ק"מ
2 יד
129,500 ₪

ניסאן אקס טרייל

2017

70K ק"מ
2 יד
113,000 ₪

ניסאן אקס טרייל

2017

75K ק"מ
2 יד
103,000 ₪

ניסאן אקס טרייל

2017

166K ק"מ
1 יד
114,800 ₪

ניסאן אקס טרייל

2021

1 יד
171,990 ₪

ניסאן אקס טרייל

2016

57K ק"מ
2 יד
105,000 ₪

ניסאן אקס טרייל

2009

250K ק"מ
3 יד
28,000 ₪

ניסאן אקס טרייל

2018

62K ק"מ
1 יד
135,000 ₪

ניסאן אקס טרייל

2018

150K ק"מ
1 יד
120,000 ₪

ניסאן אקס טרייל

2017

114K ק"מ
1 יד
107,000 ₪

ניסאן אקס טרייל

2017

33K ק"מ
1 יד
125,000 ₪

ניסאן אקס טרייל

2016

99K ק"מ
1 יד
105,000 ₪

ניסאן אקס טרייל

2020

7K ק"מ
1 יד
 

ניסאן אקס טרייל

2017

1 יד
120,000 ₪

ניסאן אקס טרייל

2017
7% 130,000 ₪
40K ק"מ
2 יד
120,000 ₪

ניסאן אקס טרייל

2016

73K ק"מ
1 יד
106,500 ₪

ניסאן אקס טרייל

2018

120K ק"מ
2 יד
 

ניסאן אקס טרייל

2016

134K ק"מ
2 יד
 

ניסאן אקס טרייל

2017

94K ק"מ
1 יד
114,000 ₪

ניסאן אקס טרייל

2016

120K ק"מ
1 יד
 

ניסאן אקס טרייל

2017

102K ק"מ
2 יד
98,000 ₪

ניסאן אקס טרייל

2017

64K ק"מ
1 יד
115,200 ₪

ניסאן אקס טרייל

2019

45K ק"מ
1 יד
132,000 ₪

ניסאן אקס טרייל

2017

54K ק"מ
2 יד
115,000 ₪

ניסאן אקס טרייל

2017

118K ק"מ
1 יד
 

ניסאן אקס טרייל

2008
6% 42,000 ₪
185K ק"מ
3 יד
45,000 ₪

ניסאן אקס טרייל

2018

150K ק"מ
1 יד
 

ניסאן אקס טרייל

2017

98K ק"מ
2 יד
109,900 ₪

ניסאן אקס טרייל

2018

60K ק"מ
1 יד
119,000 ₪

ניסאן אקס טרייל

2017

1 יד
113,000 ₪

ניסאן אקס טרייל

2018

21K ק"מ
1 יד
 

ניסאן אקס טרייל

2017

105K ק"מ
1 יד
107,000 ₪

ניסאן אקס טרייל

2018

24K ק"מ
1 יד
126,800 ₪

ניסאן אקס טרייל

2017

97K ק"מ
1 יד
118,000 ₪

ניסאן אקס טרייל

2016

86K ק"מ
2 יד
105,000 ₪

ניסאן אקס טרייל

2020

8K ק"מ
2 יד
139,900 ₪

ניסאן אקס טרייל

2019

32K ק"מ
1 יד
166,000 ₪

ניסאן אקס טרייל

2017

110K ק"מ
1 יד
117,000 ₪

ניסאן אקס טרייל

2017

112K ק"מ
2 יד
99,000 ₪