ג'יפים

1,517 מודעות - עמוד 1 מתוך 32

קיה ספורטז'

2013

100K ק"מ
4 יד
60,000 ₪

קיה ספורטז'

2017

98K ק"מ
1 יד
92,000 ₪

קיה ספורטז'

2015
14% 76,000 ₪
60K ק"מ
1 יד
65,000 ₪

קיה ספורטז'

2018

15K ק"מ
1 יד
115,000 ₪

קיה סורנטו

2009

168K ק"מ
3 יד
40,000 ₪

קיה ספורטז'

2015

62K ק"מ
1 יד
69,000 ₪

קיה ספורטז'

2015

149K ק"מ
2 יד
59,900 ₪

קיה ספורטז'

2019

41K ק"מ
2 יד
139,000 ₪

קיה ספורטז'

2016

93K ק"מ
1 יד
95,555 ₪

קיה ספורטז'

2016

94K ק"מ
2 יד
99,900 ₪

קיה ספורטז'

2018

74K ק"מ
1 יד
119,500 ₪

קיה ספורטז'

2016

81K ק"מ
1 יד
100,000 ₪

קיה סורנטו

2020

10K ק"מ
1 יד
190,300 ₪

קיה סורנטו

2012

135K ק"מ
3 יד
70,000 ₪

קיה ספורטז'

2016

111K ק"מ
2 יד
 

קיה ספורטז'

2010
46% 60,000 ₪
212K ק"מ
5 יד
32,000 ₪

קיה ספורטז'

2017

38K ק"מ
2 יד
89,000 ₪

קיה ספורטז'

2019

12K ק"מ
1 יד
145,000 ₪

קיה ספורטז'

2016

46K ק"מ
3 יד
99,000 ₪

קיה ספורטז'

2017

72K ק"מ
1 יד
103,000 ₪

קיה ספורטז'

2017

91K ק"מ
2 יד
105,000 ₪

קיה ספורטז'

2016

72K ק"מ
1 יד
79,900 ₪

קיה ספורטז'

2017
4% 82,000 ₪
119K ק"מ
1 יד
78,000 ₪

קיה ספורטז'

2018
1% 98,000 ₪
37K ק"מ
1 יד
97,000 ₪

קיה ספורטז'

2017
1% 91,000 ₪
50K ק"מ
1 יד
90,000 ₪

קיה ספורטז'

2019

39K ק"מ
2 יד
130,000 ₪

קיה ספורטז'

2015

83K ק"מ
1 יד
72,000 ₪

קיה ספורטז'

2019

37K ק"מ
2 יד
 

קיה ספורטז'

2016

174K ק"מ
1 יד
71,000 ₪

קיה ספורטז'

2018
9% 110,000 ₪
34K ק"מ
1 יד
100,000 ₪

קיה סורנטו

2018

106K ק"מ
1 יד
 

קיה ספורטז'

2018
3% 102,000 ₪
29K ק"מ
1 יד
98,000 ₪

קיה ספורטז'

2016

130K ק"מ
3 יד
87,000 ₪

קיה ספורטז'

2017

108K ק"מ
1 יד
 

קיה ספורטז'

2016

80K ק"מ
2 יד
75,000 ₪

קיה ספורטז'

2018

99K ק"מ
1 יד
86,999 ₪

קיה ספורטז'

2018

50K ק"מ
1 יד
124,990 ₪

קיה ספורטז'

2016

140K ק"מ
2 יד
79,900 ₪

קיה ספורטז'

2019

33K ק"מ
1 יד
105,000 ₪

קיה ספורטז'

2001

226K ק"מ
6 יד
19,500 ₪

קיה סורנטו

2017

113K ק"מ
2 יד
141,000 ₪

קיה ספורטז'

2017
5% 125,000 ₪
31K ק"מ
1 יד
118,000 ₪

קיה ספורטז'

2015

98K ק"מ
2 יד
67,500 ₪

קיה ספורטז'

2015
1% 69,000 ₪
110K ק"מ
2 יד
68,000 ₪

קיה ספורטז'

2017

45K ק"מ
1 יד
110,000 ₪

קיה ספורטז'

2020

14K ק"מ
1 יד
134,000 ₪

קיה ספורטז'

2015

94K ק"מ
1 יד
69,000 ₪

קיה ספורטז'

2016

70K ק"מ
3 יד
100,000 ₪