שכונת 2003 ברעננה

מגמת מחירים בשכונת 2003 ברעננה

עסקאות קודמות בשכונת 2003 ברעננה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת 2003 ברעננה
רעננהיהודה בורלא 51,620,0001995
רעננההמחתרות 122,080,0001997
רעננהשפינוזה 102,700,0001996
רעננהאברהם שלונסקי 153,300,0001995
רעננההמחתרות 81,715,0001990
רעננהאברהם שלונסקי 111,830,0002000
רעננההנשיאים 92,325,0001997
רעננהאברהם שלונסקי 21,805,0001996
רעננהשפינוזה 222,350,000
רעננההמחתרות 32,350,0001996
רעננהטבנקין יצחק 135,000,0002001
רעננהעציון 865,806,451
רעננהעציון 861,300,0002011
רעננהשפינוזה 161,730,0002000
רעננהלאה גולדברג 32,435,0001994
רעננההשחר 983,880,0002000
רעננהשלונסקי 51,925,0002005
רעננהשפינוזה ברוך 201,980,0001980
רעננהסמ החומה 12,425,0002004
רעננהשפינוזה 83,350,0001996