שכונת תקומה בכפר סבא

מגמת מחירים בשכונת תקומה בכפר סבא

עסקאות קודמות בשכונת תקומה בכפר סבא

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת תקומה בכפר סבא
כפר סבאהעמק 21,859,0002015
כפר סבאיציאת אירופה 301,200,0001950
כפר סבאתל חי 221,345,0001975
כפר סבאיציאת אירופה 322,156,6502000
כפר סבארופין 193,600,0002000
כפר סבאנורדאו 41,740,0001997
כפר סבאיציאת אירופה 241,200,0001950
כפר סבאהעמק 161,990,0002007
כפר סבאהעמק 191,320,0001970
כפר סבאתל חי 233,600,000
כפר סבאהסובלנות 71,500,0002003
כפר סבאנורדאו 62,085,0002000
כפר סבאהתפוז 51,140,0001980
כפר סבאהעמק 21,430,0001975
כפר סבאגובר רבקה 51,600,0001988
כפר סבארופין 22,600,0001983
כפר סבאכפר סבא 41,442,0002000
כפר סבאתל חי 22800,0001979
כפר סבאגובר רבקה 52,180,0001988