שכונת תל כביר בתל אביב יפו

מגמת מחירים בשכונת תל כביר בתל אביב יפו

עסקאות קודמות בשכונת תל כביר בתל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת תל כביר בתל אביב יפו
תל אביב יפושזר זלמן 551,170,0001975
תל אביב יפותל גבורים 341,125,0001964
תל אביב יפושז"ר זלמן 511,462,5001970
תל אביב יפותל גבורים 281,136,1351960
תל אביב יפומאיר גרוסמן 51,136,135
תל אביב יפויעקב 91,345,0001970
תל אביב יפודקל 3181,548,0001975
תל אביב יפושז''ר 471,462,5001970
תל אביב יפושז''ר 731,250,0001970
תל אביב יפומאיר גרוסמן 51,136,1351960
תל אביב יפואהלי יעקב 61,310,0001960
תל אביב יפואהלי יעקב 111,200,0001983
תל אביב יפושז"ר זלמן 571,250,0001970
תל אביב יפוארבר 351,031,0301950
תל אביב יפושקד 101,000,0001980
תל אביב יפושיק 181,035,0001970
תל אביב יפודקל 61,150,0001970
תל אביב יפוארבר 391,510,0001960
תל אביב יפוצונץ 24977,5001970
תל אביב יפודרך בן צבי 581,031,030

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת תל כביר בתל אביב יפו

    מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת תל כביר בתל אביב יפו