שכונת תל חנן בנשר

מגמת מחירים בשכונת תל חנן בנשר

עסקאות קודמות בשכונת תל חנן בנשר

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת תל חנן בנשר
נשראשכולית1,329,0002017
נשרדרך בר יהודה1,329,0002017
נשרדרך בר יהודה 601,313,0002017
נשרדרך בר יהודה1,313,0002017
נשרישורון 11,430,0002017
נשראשכולות1,430,0002017
נשרישורון 11,430,0002017
נשריעל 8600,0001970
נשריעל 30600,0001970
נשראשכולות 111,000,0002017
נשרדרך בר יהודה1,040,0002017
נשרהאירוסים 11,040,0002017
נשראשכולות 111,460,0002017
נשרבר יהודה1,460,0002017
נשרנשר 11,000,0002017