שכונת שער הדרום בקרית גת

מגמת מחירים בשכונת שער הדרום בקרית גת

עסקאות קודמות בשכונת שער הדרום בקרית גת

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת שער הדרום בקרית גת
קרית גתשונית 51,210,0001995
קרית גתעין גדי 71,400,0001970
קרית גתעין מור 221,775,0002000
קרית גתרחבת רותם 211,385,0001999
קרית גתשדרות מלכי ישראל192,010
קרית גתשד מלכי ישראל 219600,0001970
קרית גתשזפון 121,140,0001980
קרית גתעין מור 72,000,0001980
קרית גתמבוא סיירים 10800,0001992
קרית גתמלכי ישראל 217800,0001992
קרית גתמלכי ישראל 211840,0001990
קרית גתמבוא סיירים 10840,0001990
קרית גתשד העצמאות 1641,000,0001999
קרית גתשדרות העצמאות 1621,000,000
קרית גתשדרות העצמאות 1621,000,0001999
קרית גתמשעול צאלים 91,220,0001994
קרית גתרחבת ימין 91,220,0001994