שכונת שמשון;שלמה;ביאליק בחדרה

מגמת מחירים בשכונת שמשון;שלמה;ביאליק בחדרה

עסקאות קודמות בשכונת שמשון;שלמה;ביאליק בחדרה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת שמשון;שלמה;ביאליק בחדרה
חדרההגיתית 231,020,0001980
חדרההנבל 11,290,0002016
חדרהיצחק בן צבי 271,800,0001989
חדרההגיתית 321,500,0001983
חדרההגפן 267,860,0002006
חדרההשמינית 141,675,0002002
חדרהחדרה 51,180,0001980
חדרההנבל 271,280,0002016
חדרהחטיבת הראל 6690,0001975
חדרההנבל 71,270,0002014
חדרההנבל 211,110,0002015
חדרהבן צבי יצחק 491,210,0002010
חדרההאיריס 11,350,0001995
חדרהחטיבת הראל 51,200,0001985
חדרההדרור 181,390,0002001
חדרהביאליק 81,160,0001995
חדרהחטיבת הראל 101,160,0001990
חדרההנבל 11,230,0002015
חדרההנבל 111,140,0002015