שכונת שכונה א בבאר שבע

מגמת מחירים בשכונת שכונה א בבאר שבע

עסקאות קודמות בשכונת שכונה א בבאר שבע

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת שכונה א בבאר שבע
באר שבעמוריה 28695,0001989
באר שבעבזל 58677,0001960
באר שבעדרך המשחררים 31560,0001970
באר שבעסוקולוב 11,800,0002014
באר שבעחיים נחמן ביאליק 145800,000
באר שבעוייצמן 193,000,0001900
באר שבעדרך המשחררים 135840,0001970
באר שבעבלפור 133,000,0001900
באר שבעסוקולוב 241,800,0002014
באר שבעדרך המשחררים 77865,0001960
באר שבעדרך המשחררים 31560,0001970
באר שבעדרך המשחררים 127850,0001980
באר שבעבזל 58677,0001960
באר שבעדרך המשחררים 135840,0001970
באר שבעחיים נחמן ביאליק 145800,0001983
באר שבעבזל 461,200,000
באר שבעדרך המשחררים 75865,0001960
באר שבעהמשחררים (דרך) 125850,0001980
באר שבעביאליק 147800,0001983

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת שכונה א בבאר שבע