שכונת שיכוני חסכון בתל אביב יפו

מגמת מחירים בשכונת שיכוני חסכון בתל אביב יפו

עסקאות קודמות בשכונת שיכוני חסכון בתל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת שיכוני חסכון בתל אביב יפו
תל אביב יפושדרות הבעש''ט 231,100,000
תל אביב יפושד הבעשט 291,100,0001955
תל אביב יפורבי ישראל מריזין 211,310,0001950
תל אביב יפושד הבעשט 15950,0001970
תל אביב יפושדרות הבעש''ט 19950,000
תל אביב יפושד ירושלים 1381,150,0001950
תל אביב יפודב ממזריץ 181,300,0001974
תל אביב יפושד' חב"ד 382,150,0001992
תל אביב יפורבי נחמן מברסלב 161,400,000
תל אביב יפורבי נחמן מברסלב 161,408,048
תל אביב יפומרזוק ואזר 151,408,0481950
תל אביב יפושד ירושלים 134960,9601960
תל אביב יפורבי נחמן מברסלב 161,310,000
תל אביב יפושדרות ירושלים 138960,960
תל אביב יפוכ"ץ יעקב יוסף 211,760,0001992
תל אביב יפורבי נחמן מברסלב 161,411,290
תל אביב יפושד' ירושלים 1441,840,0001950
תל אביב יפוציהתל''י 571,840,0001950
תל אביב יפוכ''ץ 211,760,0001992
תל אביב יפודב ממזריץ 261,200,0001950

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת שיכוני חסכון בתל אביב יפו

    מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת שיכוני חסכון בתל אביב יפו