שכונת שיכון מפ"ם בפתח תקווה

מגמת מחירים בשכונת שיכון מפ"ם בפתח תקווה

עסקאות קודמות בשכונת שיכון מפ"ם בפתח תקווה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת שיכון מפ"ם בפתח תקווה
פתח תקווהיוספסברג 121,915,0002017
פתח תקווהיוספסברג 121,900,0002017
פתח תקווהיוספסברג 141,937,0002017
פתח תקווהכץ (מיכל לייב) 402,210,0001980
פתח תקווהיוספסברג 122,129,5002016
פתח תקווהיוספסברג 121,774,5002017
פתח תקווהיוספסברג 141,900,0002017
פתח תקווהיוספסברג 42,265,0002017
פתח תקווהיוספסברג 141,915,0002017
פתח תקווהיוספסברג 42,070,0002016
פתח תקווהפתח תקוה 3332,010,0002016
פתח תקווהיוספסברג 141,650,0002017
פתח תקווהיוספסברג 141,774,5002017
פתח תקווהיוספסברג 121,760,0002017
פתח תקווהיוספסברג 121,650,0002017
פתח תקווהיוספסברג 121,937,0002017
פתח תקווהיוספסברג 141,760,0002017

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת שיכון מפ"ם בפתח תקווה

    מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת שיכון מפ"ם בפתח תקווה