שכונת שיכון מזרחי ברמת גן

מגמת מחירים בשכונת שיכון מזרחי ברמת גן

עסקאות קודמות בשכונת שיכון מזרחי ברמת גן

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת שיכון מזרחי ברמת גן
רמת גןגרשום 3403,3332016
רמת גןפנקס 42,705,8502018
רמת גןגרשום 132,100,0002016
רמת גןגרשום 132,100,0002016
רמת גןגרשום 132,395,0002016
רמת גןהירדן 271,700,0001960
רמת גןגרשום 3806,667
רמת גןפרופס 31,990,0001983
רמת גןראש פנה 141,420,0001955
רמת גןגרשום 132,395,0002016
רמת גןבאר אורה 10903,6141960
רמת גןבאר אורה 14903,6141960
רמת גןפרופס 31,990,0001983
רמת גןגרשום 3403,3332016
רמת גןפרופס 21,700,0001960

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת שיכון מזרחי ברמת גן