שכונת שיכון דן בתל אביב יפו

מגמת מחירים בשכונת שיכון דן בתל אביב יפו

עסקאות קודמות בשכונת שיכון דן בתל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת שיכון דן בתל אביב יפו
תל אביב יפואבן ספיר 279,800,0002007
תל אביב יפואשכנזי 583,370,0001999
תל אביב יפואלדד הדני 174,150,0001999
תל אביב יפוחילו יצחק 72,680,0001970
תל אביב יפויוסף דה לה ריינה 53,802,227
תל אביב יפותבואות הארץ 246,550,0001990
תל אביב יפואשכנזי 594,200,0001973
תל אביב יפורוזן פנחס 625,055,5551970
תל אביב יפוחילו יצחק 517,833,3332008
תל אביב יפוחילו יצחק 55,850,0002009
תל אביב יפותבואות הארץ 103,800,000
תל אביב יפותבואות הארץ 103,800,0002000
תל אביב יפומשמר הירדן 372,850,0001970
תל אביב יפואליהו מפרארה 275,800,0001970
תל אביב יפומשמר הירדן 372,250,0001980
תל אביב יפומשמר הירדן 412,350,0001999
תל אביב יפומשמר הירדן 412,350,000
תל אביב יפומשמר הירדן 392,275,0001970
תל אביב יפומשמר הירדן 392,325,0001980
תל אביב יפואשכנזי 3810,914,7602004

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת שיכון דן בתל אביב יפו

    מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת שיכון דן בתל אביב יפו


    עוד מודעות להשכרה בשכונת שיכון דן בתל אביב יפו