שכונת שיכון בבלי בתל אביב יפו

מגמת מחירים בשכונת שיכון בבלי בתל אביב יפו

עסקאות קודמות בשכונת שיכון בבלי בתל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת שיכון בבלי בתל אביב יפו
תל אביב יפובבלי 11,918,9382018
תל אביב יפופעמוני יוסף 125,332,2412016
תל אביב יפוהזוהר 292,300,0001960
תל אביב יפוסנהדרין 92,380,0001960
תל אביב יפוהזוהר 412,600,0001999
תל אביב יפוהרב הרצוג 241,182,2372020
תל אביב יפואב4,156,0062018
תל אביב יפועוזיאל 63,800,0001972
תל אביב יפותוספתא 42,560,0001970
תל אביב יפוהנשיאים 12,600,0001999
תל אביב יפובבלי 18,095,0642018
תל אביב יפופעמוני יוסף 125,302,9252016
תל אביב יפופעמוני יוסף 125,332,2412016
תל אביב יפוהרב עוזיאל 66,333,333
תל אביב יפוהרב ניסים 31,918,938

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת שיכון בבלי בתל אביב יפו

    מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת שיכון בבלי בתל אביב יפו


    עוד מודעות להשכרה בשכונת שיכון בבלי בתל אביב יפו