שכונת רמת אביב החדשה בתל אביב יפו

מגמת מחירים בשכונת רמת אביב החדשה בתל אביב יפו

עסקאות קודמות בשכונת רמת אביב החדשה בתל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת רמת אביב החדשה בתל אביב יפו
תל אביב יפופרלוק 73,200,0001996
תל אביב יפואינשטין 174,098,5002015
תל אביב יפורודנסקי שמואל 83,215,0001970
תל אביב יפואשכול לוי 1002,950,0002004
תל אביב יפותמיר שמואל 314,905,5552002
תל אביב יפורודנסקי 83,525,0001970
תל אביב יפודולצין אריה 163,525,0001970
תל אביב יפואינשטין 174,600,0002015
תל אביב יפואינשטין 174,050,0002015
תל אביב יפואינשטין 174,050,0002015
תל אביב יפואלי כהן 74,885,0002008
תל אביב יפוסטימצקי 92,800,0002003
תל אביב יפואינשטין 173,900,0002015
תל אביב יפושמואל תמיר 314,951,111
תל אביב יפואלי כהן 53,630,0002007
תל אביב יפואינשטין 174,000,0002015
תל אביב יפואשכול לוי 802,725,0001990
תל אביב יפואשכול לוי 1063,435,0002004
תל אביב יפוזריצקי 73,430,0001999
תל אביב יפודולצ'ין אריה 73,300,0002001

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת רמת אביב החדשה בתל אביב יפו

    מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת רמת אביב החדשה בתל אביב יפו


    עוד מודעות להשכרה בשכונת רמת אביב החדשה בתל אביב יפו