שכונת רמות יצחק בנשר

מגמת מחירים בשכונת רמות יצחק בנשר

עסקאות קודמות בשכונת רמות יצחק בנשר

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת רמות יצחק בנשר
נשרהחצב 23940,0002001
נשרהחצב 21940,0002001
נשרהלוטם 71,365,0002000
נשרהלוטם1,365,0002000
נשרהלוטם 21,000,0001980
נשרהלוטם 21,000,0001980
נשרהאלון 421,250,0001993
נשראלון 381,250,0001993
נשרהאלון 421,250,000
נשרהחרוב 181,650,0002017
נשרהחרוב1,650,0002017
נשרהחרוב1,670,000
נשרהחרוב1,730,0002017
נשרהחרוב 181,730,0002017
נשרהערבה 81,280,0002001
נשרהאשל 71,280,0002001
נשרהזית 5660,0001970
נשרהברוש 1660,0001970
נשרההדס 31,300,0001991
נשרההדס 31,300,0001991