שכונת רובע הבנים בקרית גת

מגמת מחירים בשכונת רובע הבנים בקרית גת

עסקאות קודמות בשכונת רובע הבנים בקרית גת

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת רובע הבנים בקרית גת
קרית גתשדרות מלכי ישראל 301,330,0002011
קרית גתאלי כהן 51,335,0002012
קרית גתלא יודע(בבניה) 20410,3002016
קרית גתשדרות מלכי ישראל1,320,0002010
קרית גתשדרות מלכי ישראל 441,530,0002011
קרית גתמשה בראזני 201,530,0002011
קרית גתאלי כהן 51,330,0002010
קרית גתאלי כהן 351,200,0002012
קרית גתשדרות מלכי ישראל 441,335,0002012
קרית גתשדרות מלכי ישראל 361,255,0002014
קרית גתשדרות מלכי ישראל 441,330,0002010
קרית גתשדרות מלכי ישראל 441,200,0002012
קרית גתנתן אלבז 91,320,0002010

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת רובע הבנים בקרית גת