שכונת רביבים בתל אביב יפו

מגמת מחירים בשכונת רביבים בתל אביב יפו

עסקאות קודמות בשכונת רביבים בתל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת רביבים בתל אביב יפו
תל אביב יפווולמן יהודה2,100,0002002
תל אביב יפווולמן יהודה 611,380,0001993
תל אביב יפווולמן 1474,167
תל אביב יפואדריכל דב כרמי 22,700,0002009
תל אביב יפוחיים הזז 193,641,304
תל אביב יפודבורה הנביאה 142,700,0002000
תל אביב יפודבורה הנביאה 233,450,0001998
תל אביב יפודיסנצ''יק אריה 202,950,0001999
תל אביב יפודיסנצ''יק אריה 202,480,0002000
תל אביב יפווולמן יהודה 93,500,0001970
תל אביב יפודיסנצ''יק אריה 163,250,0002003
תל אביב יפווולמן יהודה 93,200,0001970
תל אביב יפורוזן פנחס 884,000,0002000
תל אביב יפושרון אריה אדר'' 24,150,0002003
תל אביב יפוכיסופים 362,750,0001970
תל אביב יפודיסנצ'יק אריה 183,200,0002002
תל אביב יפוכרמי 72,960,0001970
תל אביב יפוכרמי 63,825,0001980
תל אביב יפוהשרון 63,900,0002004
תל אביב יפוטבנקין יצחק 303,750,0001985

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת רביבים בתל אביב יפו

    מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת רביבים בתל אביב יפו


    עוד מודעות להשכרה בשכונת רביבים בתל אביב יפו