שכונת קרית שפרינצק בחיפה

מגמת מחירים בשכונת קרית שפרינצק בחיפה

עסקאות קודמות בשכונת קרית שפרינצק בחיפה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת קרית שפרינצק בחיפה
חיפהזורס 31,020,0001974
חיפהזורס 22760,0001962
חיפהסעדיה גאון 29480,0001960
חיפהדרייפוס 19695,0001980
חיפהבר הרב האי 12575,0001970
חיפהסטרומה 8500,0001970
חיפהדרך צרפת 46600,0001960
חיפהדרך צרפת 45660,0001977
חיפהסטרומה 6500,0001970
חיפהדרך צרפת 14905,0001974
חיפהרודן 7905,0001984
חיפהסעדיה גאון 7710,0001980
חיפהדוד בר רב האי 10670,000
חיפהדרך צרפת 24572,0001960
חיפהבר הרב האי 12585,0002000
חיפהזורס 91,250,0001988
חיפהדרך צרפת 48600,000

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת קרית שפרינצק בחיפה