שכונת קרית שפרינצק בחיפה

מגמת מחירים בשכונת קרית שפרינצק בחיפה

עסקאות קודמות בשכונת קרית שפרינצק בחיפה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת קרית שפרינצק בחיפה
חיפהסטרומה 8500,0001970
חיפהדוד בר רב האי 34650,0001960
חיפהרודן 7905,0001984
חיפהסטרומה 4640,0001980
חיפהסעדיה גאון 7710,0001980
חיפהדרך צרפת 14905,0001974
חיפהדרך צרפת 46600,0001960
חיפהזורס 31,020,0001974
חיפהזורס 91,250,0001988
חיפהדרך צרפת 45660,0001977
חיפהדרך צרפת 24572,0001960
חיפהבר הרב האי 12585,0002000
חיפהדרך צרפת 48600,000
חיפהדרייפוס 19695,0001980
חיפהסעדיה גאון 29480,0001960
חיפהסטרומה 6500,0001970
חיפהבר הרב האי 12575,0001970
חיפהזורס 22760,0001962

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת קרית שפרינצק בחיפה