שכונת קרית שפרינצק בחיפה

מגמת מחירים בשכונת קרית שפרינצק בחיפה

עסקאות קודמות בשכונת קרית שפרינצק בחיפה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת קרית שפרינצק בחיפה
חיפהדרך צרפת 14905,0001974
חיפהזורס 91,250,0001988
חיפהבר הרב האי 12585,0002000
חיפהדרך צרפת 45660,0001977
חיפהדרייפוס 19695,0001980
חיפהסטרומה 8500,0001970
חיפהדוד בר רב האי 34650,0001960
חיפהסעדיה גאון 7710,0001980
חיפהסטרומה 6500,0001970
חיפהזורס 22760,0001962
חיפהבר הרב האי 12575,0001970
חיפהזורס 31,020,0001974
חיפהדרך צרפת 46600,0001960
חיפהסעדיה גאון 29480,0001960
חיפהרודן 7905,0001984
חיפהדרך צרפת 48600,000