שכונת קרית שלום בתל אביב יפו

מגמת מחירים בשכונת קרית שלום בתל אביב יפו

עסקאות קודמות בשכונת קרית שלום בתל אביב יפו

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת קרית שלום בתל אביב יפו
תל אביב יפוגוזיקוב 81,481,0001960
תל אביב יפומשגב עם 161,230,0001970
תל אביב יפובורמה 61,911,4711980
תל אביב יפובורמה 61,911,471
תל אביב יפובורמה 61,911,464
תל אביב יפוהקשת 372,400,0002016
תל אביב יפוהקשת 372,426,0002017
תל אביב יפוזיגלבוים 83,750,0001960
תל אביב יפודרך בן צבי 1111,536,144
תל אביב יפואב 41,220,0001960
תל אביב יפויוחננוף 42,025,0002000
תל אביב יפוהשופר 22,426,0002017
תל אביב יפובורמה 51,730,0001975
תל אביב יפואסירי ציון 51,415,0001955
תל אביב יפוהקשת 372,000,0002016
תל אביב יפוקפלנסקי 121,900,0001950
תל אביב יפומאירבר 151,650,0001965
תל אביב יפוהדגל 31,840,0001950
תל אביב יפוקמינסקה 221,080,0001969
תל אביב יפומאירבר 121,905,0001960

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת קרית שלום בתל אביב יפו

    מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת קרית שלום בתל אביב יפו


    עוד מודעות להשכרה בשכונת קרית שלום בתל אביב יפו