שכונת קרית קריניצי ברמת גן

מגמת מחירים בשכונת קרית קריניצי ברמת גן

עסקאות קודמות בשכונת קרית קריניצי ברמת גן

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת קרית קריניצי ברמת גן
רמת גןיפה 216,600,0001995
רמת גןיוסף ספיר 444,849,137
רמת גןספיר יוסף 52,150,0001970
רמת גןמנדס 632,100,0001972
רמת גןהאחות חיה אוסטר 214,460,000
רמת גןהאחות חיה 212,230,0001970
רמת גןספיר יוסף 324,800,0001988
רמת גןמנדס 539,090,9091970
רמת גןיוסף ספיר 4418,750
רמת גןמנדס 711,830,0001970
רמת גןד''ר אליהו 253,873,873
רמת גןמנדס 691,820,0001970
רמת גןשדרות אהרון קציר 233,939,393
רמת גןשדרות אהרון קציר 239,090,909
רמת גןד"ר אליהו 233,873,8731996
רמת גןלייב יפה 191,274,8522014
רמת גןדר אליהו 285,555,5552000
רמת גןמנדס 672,050,0001974