שכונת קרית קריניצי ברמת גן

מגמת מחירים בשכונת קרית קריניצי ברמת גן

עסקאות קודמות בשכונת קרית קריניצי ברמת גן

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת קרית קריניצי ברמת גן
רמת גןהאחות חיה 212,230,0001970
רמת גןהאחות חיה אוסטר 214,460,000
רמת גןמנדס 691,820,0001970
רמת גןיוסף ספיר 444,849,137
רמת גןמנדס 539,090,9091970
רמת גןשדרות אהרון קציר 239,090,909
רמת גןמנדס 711,830,0001970
רמת גןספיר יוסף 52,150,0001970
רמת גןיפה 216,600,0001995
רמת גןספיר יוסף 324,800,0001988
רמת גןיוסף ספיר 4418,750
רמת גןלייב יפה 191,274,8522014
רמת גןד"ר אליהו 233,873,8731996
רמת גןמנדס 632,100,0001972
רמת גןדר אליהו 285,555,5552000
רמת גןמנדס 672,050,0001974
רמת גןד''ר אליהו 253,873,873
רמת גןשדרות אהרון קציר 233,939,393