שכונת קרית דוד אליעזר בפתח תקווה

מגמת מחירים בשכונת קרית דוד אליעזר בפתח תקווה

עסקאות קודמות בשכונת קרית דוד אליעזר בפתח תקווה

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת קרית דוד אליעזר בפתח תקווה
פתח תקווהחיים לסקוב 24450,450
פתח תקווהחיים לסקוב 24600,600
פתח תקווהלסקוב חיים 22900,9001960
פתח תקווהריבלין 8800,0001975
פתח תקווהאחוה יעקב 901,000,0001960
פתח תקווהאחוה יעקב 58730,0001950
פתח תקווהאחוה יעקב 451,200,0001960
פתח תקווהיצחק גרינבוים 10700,000
פתח תקווהגרינבוים 10700,0001987
פתח תקווהריבלין 2720,0001970
פתח תקווהדוד בדר 61,300,000
פתח תקווהאחוה יעקב 381,300,0001960
פתח תקווהגרינבוים 10940,0001977
פתח תקווהגרינבוים 6850,0001960
פתח תקווהגרינבוים 6910,0001987
פתח תקווהיקותיאל אדם 10980,9801983
פתח תקווהאחוה יעקב 271,800,0001976
פתח תקווהריבלין 21,030,0001980
פתח תקווהריבלין 21,030,0001980

    מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת קרית דוד אליעזר בפתח תקווה