שכונת צפון מערב בבת ים

מגמת מחירים בשכונת צפון מערב בבת ים

עסקאות קודמות בשכונת צפון מערב בבת ים

ישוברחובמחיר
לכל העסקאות הקודמות בשכונת צפון מערב בבת ים
בת יםבלפור 582,907,8892016
בת יםרוטשילד 191,200,0001960
בת יםבלפור 411,200,0001960
בת יםירושלים 111,715,0001973
בת יםירושלים 91,715,0001973
בת יםהראשונים 61,210,0001970
בת יםהראשונים 41,210,0001970
בת יםסוקולוב 31,636,5421970
בת יםסוקולוב 111,636,5421970
בת יםסוקולוב 31,636,5421970
בת יםרמב''ם 241,130,0001950
בת יםסוקולוב 111,636,5421970
בת יםהלפר 211,130,0001950
בת יםהרצל 481,295,0001960